Opłaty za korzystanie ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska pobierane są od 1980 roku tj. od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 49 z 1994 r., poz.196 ze zm.). Nowa regulacja w tym zakresie, obowiązująca od dnia 1 stycznia 2002 r., zawiera się w tytule V ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 r. poz. 627 ze zm.). (więcej…)...
Read More

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie ochrony środowiska

Ochrona środowiska w firmie stanowi ważne zagadnienie zarówno prawne jak i ekonomiczne. Przestrzeganie bowiem obwiązujących w tym zakresie zasad stanowi obowiązek przedsiębiorcy podyktowany normami prawa krajowego jak i europejskiego i jednocześnie wpływa na finanse jego działalności. Powoduje bowiem, że dana działalność może być prowadzona legalnie, nie ma ryzyka płacenia kar, zagrożenia wstrzymania produkcji. Ponadto funkcjonowanie firmy jest związane z niższymi opłatami za korzystanie ze środowiska. Efektywniejsze wykorzystywanie niektórych zasobów, które także wpisuje się w zasady ochrony środowiska prowadzi do obniżenie kosztów bieżącej działalności i podnosi ekonomiczną opłacalność produkcji. Pozwala także na pozyskiwanie krajowych i europejskich funduszy ekologicznych, które nadal mają priorytetowe zastosowanie. Wreszcie ochrona środowiska to istotny element rynkowy , gdyż otwarcie rynku europejskiego o wysokich standardach środowiskowych dla polskich firm oraz rodzimego rynku dla inwestorów unijnych sprawiło, że ochrona środowiska stała się istotnym elementem konkurencji. Stworzenie wizerunku nowoczesnej i proekologicznej firmy staje się wyzwaniem bieżących czasów i buduje pozytywny klimat jej rozwoju. (więcej…)...
Read More