Oferta z zakresu ochrony środowiska

Na podstawie wieloletniego doświadczenia naszych pracowników oferujemy przygotowanie dokumentacji potrzebnej do otrzymania decyzji pozwalającej na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – tak zwany operat powietrza. Zajmujemy się również sporządzaniem zgłoszeń instalacji, które nie wymagają pozwolenia. Opracowana przez nas dokumentacja zawiera analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza, wykonaną za pomocą specjalistycznego oprogramowania komputerowego, zgodnego z obowiązującą metodyką referencyjną.

Bierzemy również udział w  postępowaniu administracyjnym do momentu uzyskania decyzji.

Nasza oferta obejmuje ponadto:

 • pozwolenia zintegrowane,
 • wykonamy kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz raport o oddziaływaniu na środowisko planowanych przez Państwa inwestycji oraz będziemy aktywnie uczestniczyć w całej procedurze uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • przygotujemy dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

Członkowie naszego zespołu wykonali szereg opracowań, które zakończyły się wynikiem pozytywnym – wydaniem decyzji. Dokumentacja, którą wykonali dotyczyła firm o profilach działalności takich jak:

 • produkcja figur ogrodowych,
 • stanowiska spawalnicze,
 • warsztaty samochodowe (lakiernie),
 • produkcja mebli,
 • zakłady masarnicze, wędzarnie,
 • hodowla drobiu,
 • spalarnie zwłok zwierzęcych,
 • inne przedsiębiorstwa.