Outsourcing ochrony środowiska w firmie

Prowadzenie działalności mającej wpływ na środowisko wymaga wypełniania dużej ilości obowiązków wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska (m.in. prowadzenia ewidencji,  terminowego naliczania opłat, składania odpowiednich raportów do właściwych urzędów). Wymaga to ciągłego śledzenia zmian w prawie i sporego nakładu pracy.

 

Oferujemy przejęcie Państwa zadań i obowiązków związanych z obsługą ochrony środowiska i profesjonalne zajęcie się tą sferą w Państwa imieniu.

W ramach działań outsourcingu proponujemy między innymi:

 • prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
 • prowadzenie ewidencji emisji do wód i atmosfery,
 • terminowe naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • bieżący monitoring zgodności Przedsiębiorstwa z przepisami ochrony środowiska,
 • pomoc w ciągłym doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego,
 • przygotowanie do kontroli (WIOŚ), co wiążę się z uniknięciem kar.

Nasza oferta skierowana jest do dużych i małych przedsiębiorstw, a w szczególności do:

 • zakładów produkcyjnych
 • warsztatów samochodowych
 • firm transportowych
 • firm budowlanych
 • firm sprzątających

Zapraszamy do współpracy w zakresie ochrony środowiska.